C C C C A+ A A- X

Съобщение

 


Ръководството на Районен съд – Добрич апелира към всички граждани и процесуалните им представители да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи, с оглед ограничаване разпространението на COVID-19, както и на други вирусни заболявания; да се въздържат от посещение в Съдебната палата, ако видът и характерът на ангажимента не изискват лично явяване, особено при наличие на данни за здравословно респираторно заболяване или повишена температура; да подават документите по електронен път с електронен подпис или по пощата, както и да посочват дистанционен начин за тяхното получаване (ел.адрес, факс или по пощата), в случаите когато не е необходимо личното полагане на подпис за тяхното получаване; да се регистрират в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), където могат да се запознаят със съдебните книжа по съответното дело и да използват системата за електронно съобщаване и призоваване.

За справки по делата може да се ползва електронния адрес на съда rs_dobrich@abv.bg, както и телефонните номера на службите, както следва: Служба „Гражданско деловодство“ 058/ 65 20 73 и 058/65 20 48; Служба „Наказателно деловодство“ 058/ 65 20 51; Служба „Регистратура“ 058/ 65 20 50; Служба „Архив“ 058/65 20 15; Съдебно – изпълнителна служба 058/65 20 17; Служба „Призовкари“ 058/65 20 55; Служба „Бюро съдимост“ 058/65 20 77.


Заповед №774/14.12.2020


Отсрочване дела - заповед №694/30.11.2020


 03.11.2020 Ден на отворените врати в Районен съд – Добрич

Презентация 2020г.


,Правила и мерки за работа на съдилища в условията на пандемия

Организация на работата в Районен съд - Добрич от 17.06.2020 г.

ЗАПОВЕД

 


Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания да се извършва по банков път. Изключения се допускат само за лица, явили се в съдебно заседание от друго населено място.


Образец заявление съдимост


До отпадане на опасността от зараза се въвежда следното работно време на:
-съдебни деловодства - сутрин от 9.00-12.00 ч., след обяд 14.00-17.00 ч.
-обща администрация - сутрин от 10.00-12.00 ч., след обяд 14.00-16.00 ч.

Справка за делата по описа на Районен съд – Добрич можете да направите и чрез:
• ЕПЕП (Единен портал за електронно правосъдие);
• Уеб-портал за достъп до информация за дела в съдилищата в Апелативен район – Варна;
• На следните телефони:
ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
Деловодство към Гражданско отделение:
058/65 20 48 ; 058/652073;

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Деловодство към Наказателно отделение:
058/65 20 51

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация