C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ
Утвърден с решение на ВСС по протокол № 11/31.03.2022 г.


БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

PC Добрич

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2022г.

Разходи общо

3288827

В т.ч

 

Заплати и възнаграждения за персонала

2203106

Други възнаграждения и плащания за персонала

304868

Осигурителни вноски

623306

Издръжка

143897

Платени данъци,такси и адм.санкции

350

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

13300

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

13300

Придобиване на НДА

0

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация