C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ
Утвърден с решение на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г.


БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

PC Добрич

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2020г.

Разходи общо

2943440

В т.ч

 

Заплати и възнаграждения за персонала

1987004

Други възнаграждения и плащания за персонала

182540

Осигурителни вноски

576231

Издръжка

197165

Платени данъци,такси и адм.санкции

500

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация