C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

ОБРАЗЦИ ЗА РАЙОНЕН СЪД


Заявление  съдимост

Молба за образуване на изпълнително дело

Молба за връщане на парична гаранция

Молба за издаване на изпълнителен лист

Молба за връщане на  документи

Молба за издаване на заверен препис от съд. книжа

Заявление за отказ от наследство

Молба за удостоверение за наличие на изпълнителни дела 

Молба за разрешение за сключване на граждански брак от непълнолетни лица

Молба за получаване на удостоверение за прекратен брак

Декларация за даване съгласие за сключване на граждански брак

Молба за издаване на съдебно удостоверение 

Молба за теглене от детски влог на дете под 14 г.

Молба за теглене от детски влог на дете над 14 г.

МОЛБА за разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на МАЛОЛЕТНО дете

МОЛБА за разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на НЕПЪЛНОЛЕТНО дете

Молба за подаване на документи

Декларация за имуществено състояние

Молба за освобождаване от съдебни такси

Молба за издаване на документи по дела от СК

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство


Приложение №1 за издаване на заповед за изпълнение и за издаване на изпълнителен лист 

Приложение № 4 за издаване на заповед за незабавно изпълнение и за издаване на изпълнителен лист

Приложение №7  писмено възражение срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация