C C C C A+ A A- X

Правна рамка за медиацията

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?

Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за решаване на спорове извън съда, при която трето неутрално лице медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно удовлетворително споразумение. Медиацията е нова култура на общуване, основана на взаимно разбиране и зачитане на права и интереси. Медиацията дава на спорещите свободата и отговорността сами да определят собствените си интереси и приоритети, да контролират процедурата и изхода от спора, да запазят и възстановят отношенията си.ЗАЩО МЕДИАЦИЯ?

• Защото разрешавате Вашия спор бързо, евтино и ефикасно;
• Защото сте свободни сами да определяте Вашите собствени интереси и приоритети;
• Защото не замества съда, а разширява кръга от възможности за защита на Вашите права;
• Защото гарантира тайната на споделената информация;
• Защото се провежда в неформална обстановка и в удобно за страните време;
• Защото възстановява и запазва взаимоотношенията между спорещите.


В КОИ СЛУЧАИ Е ЕФЕКТИВНА МЕДИАЦИЯТА?


•    семейни спорове
•    спорове между наследници
•    спорове за недвижими имоти
•    трудови спорове
•    спорове в училищата
•    търговски спорове
•    договорни спорове
•    потребителски спорове
•    застрахователни спорове
•    спорове при строителство
•    спорове за интелектуална собственост


КАК ДА ОТНЕСЕТЕ СПОРА КЪМ МЕДИАЦИЯ?

  • Позвънете на телефон 058/652050 или отидете на място в Съдебната палата в гр. Добрич в служба „Регистратура“ при Районен съд - Добрич на адрес: град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ №7.


КАК ДА ИЗБЕРЕТЕ МЕДИАТОР?

  • В служба „Регистратура“ при Районен съд – Добрич ще Ви предоставят данни за медиаторите, сключили споразумение за сътрудничество за насочване към медиация с Окръжен съд – Добрич и с  Районен съд – Добрич, от списъка, както следва:

1. Костадинка Георгиева Дамянова- Георгиева
2. Ивайла Неделчева Стефанова
3. Мария Иванова Миталова
4. Богомил Господинов Господинов
5. Георги Господинов Христов
6. Жанета Тодорова Николова
7. Диана Илиева Далакманска
8. Евелина Стелиянова Димитрова
9. Марийка Никова Попова
10. Соня Димитрова Георгиева
11. Даринка Димитрова Дойчева
12. Снежана Ванкова Николова

  1. Мариана Василева Петрова
  2. Константин Георгиев Киров
  3. Даниела Николова Недялкова
  4. Станимир Георгиев Стоянов

• или изберете от Единния Регистър на Медиаторите, който е публикуван в сайта на Министерство на правосъдието - http://mediator.mjs.bg/

За насърчаване на този по-благоприятен за страните способ за уреждане на спорове през 2018г. Окръжен и Районен съд Добрич, и медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието, сключиха споразумение за сътрудничество за насочване към медиация.
С пълния текст на споразумението може да се запознаете тук.
С Правилата за прилагане на споразумението може да се запознаете тук.
В Съдебната палата в град Добрич е обособено помещение за провеждане на сесиите по медиация, което се ползва от медиаторите и от страните безплатно. Помещението се намира в град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ №7,ет. 2 (до съдебна зала №7) .

 

Определен е координатор по медиация, който: отговаря на въпроси и запитвания във връзка с медиацията; предоставя информация за медиаторите; предоставя образци на документи във връзка с процедурата по медиация; организира използването на помещението за медиация.


Данните за връзка с координатора са следните:
Костадинка Георгиева – съдебен деловодител в служба   „Регистратура“ при Районен съд – Добрич.
адрес: град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ №7, Съдебна палата;
Телефонен номер 058/652050;
Ел. адрес: : email: rs_mediacia@abv.bg

Данните за връзка със заместника на координатора са следните:

Димитричка Димитрова – съдебен деловодител в служба   „Регистратура“ при Районен съд – Добрич.
адрес: град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ №7, Съдебна палата;

Телефонен номер 058/652050;
Ел. адрес: email : rs_mediacia@abv.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация