C C C C A+ A A- X

Електронни изявления

Дата на публикуване 19 август 2021 Последна редакция 19 август 2021 Инициативи и събития Отпечатай

Със ЗИД на ГПК, обнародван в ДВ, бр.110 от 29.12.2020г., в сила от 30.06.2021г., е регламентирано извършването на процесуални действия в електронна форма.

Електронните изявления следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). Същите могат да бъдат подадени чрез електронна поща на Районен съд – Добрич – dobrich- rs@justice.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Електронни изявления се подават и чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) след осигуряване на техническа възможност, за което своевременно ще бъде публикувана информация на интернет страницата на съда.

При подаване на електронно изявление до съда по граждански дела, от което следва да бъдат представени преписи за останалите страни по делото, съгласно чл.102з, ал.3 от ГПК, преписи не се представят. Съдът възпроизвежда изявленията и приложенията към тях в необходимия брой преписи на хартиен носител и след заверка от служител на съда ги изпраща на участниците в производството, които не са заявили, че желаят да получават електронни изявления от съда или не са задължени да получават такива. За възпроизвеждането, страната извършила действието в електронна форма, заплаща предварително такса, съгласно чл.23, т.3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК – за всяка страница в размер на 0,10 лева, а ако страниците са повече от 50 – за всяка следваща страница по 0,07 лева. Удостоверяването на платената държавна такса се извършва с представяне на доказателства за това – вносна бележка или друг банков документ, които следва да бъдат подадени, ведно с електронното изявление.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация