C C C C A+ A A- X

Съобщение

На вниманието на всички страни по дела и техните процесуални представители

Във връзка с надграждане на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) Ви уведомяваме, че считано от 27.03.2023 г. създаването на личен потребителски профил в ЕПЕП е възможно само през потребителския интерфейс на ЕПЕП от страните по дела и/или техните процесуални представители.
Повече информация за електронните услуги, достъпни в ЕПЕП, можете да прочетете на https://ecase.justice.bg/

При необходимост от техническо съдействие: тел. 058/652038

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРОВЕРКА НА Е-ДОКУМЕНТИ


Интегрирани електронни услуги, предоставяни от  Районен съд – Добрич


Електронни изявления

Уведомяваме Ви, че чрез Единния портал за електронно правосъдие (https://ecase.justice.bg/) могат да бъдат подавани електронни изявления до Районен съд-Добрич. Порталът предоставя  възможност за извършване на процесуални действия и искания за удостоверителни изявления в електронна форма чрез електронни услуги за гражданите и бизнеса – иницииране на съдебни дела, подаване на документи по образувани съдебни дела, връчване на книжа на граждани, адвокати и лицата по чл. 50, ал. 5 и чл. 52 от ГПК по изцяло електронен път с вградена услуга за удостоверяване на точно време на връчване.


Районен съд – Добрич е регистриран в ССЕВ на ДАЕУ


Районен съд – Добрич уведомява гражданите, че на телефонен номер 058/ 65 20 96 могат да получават информация за начина на извършване на процесуални действия в електронна форма и помощ за необходимите технически стъпки, които трябва да се предприемат за това.


За справки по делата може да се използват  телефонните номера на службите, както следва: Служба „Гражданско деловодство“ 058/ 65 20 73  и 058/65 20 48 (за граждански дела); Служба „Наказателно деловодство“ 058/ 65 20 51(за наказателни дела); Служба „Регистратура“ 058/ 65 20 50; Служба „Архив“ 058/65 20 91 (за архивни дела); Съдебно – изпълнителна служба 058/65 20 17 (за изпълнителни дела); Служба „Призовкари“ 058/65 20 55; Служба „Бюро съдимост“ 058/65 20 77.

Справка за делата по описа на Районен съд – Добрич можете да направите и чрез:
• ЕПЕП (Единен портал за електронно правосъдие);
• Уеб-портал за достъп до информация за дела в съдилищата в Апелативен район – Варна;


Изплащането на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и всякакви други плащания да се извършва по банков път. Изключения се допускат само за лица, явили се в съдебно заседание от друго населено място.


 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация